Termeni și condiții

Website-ul e-trad.ro, denumit în continuare e-trad.ro este deținut și administrat de SC. SWISS TRANSLATIONS SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare: RO 38989555 ,înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/748/2018 , și cu sediul pe Ion Cristoreanu, nr.4, Timișoara, jud. Timiș, e-mail: office@e-trad.ro

Navigarea pe Website-ul e-trad, urmată de Trimite comanda, echivalează cu citirea, înțelegerea si acceptarea expresă a termenilor de mai jos de către orice Client. e-trad își rezervă dreptul de a schimba și actualiza oricând conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între e-trad și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Client – persoană fizică /juridică care își face un Cont pe Website și efectuează o Comandă.

Comandă – un document electronic prin care Clientul transmite către e-trad, prin intermediul website-ului, intenția sa de a achiziționa Servicii de pe Website.

Cont – secțiunea din website-ul e-trad compusă dintr-o adresă de e-mail și o parola care conține informații despre Client și istoricul Comenzilor.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între e-trad și Client, fără prezența fizică simultană a e-trad și a Clientului.

Conținut-toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic:

 • conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către e-trad prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 • orice informație comunicată prin orice mijloace de către un angajat/colaborator al e-trad, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de e-trad într-o anumită perioadă;

 • informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care e-trad are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp;

 • date referitoare la e-trad, sau alte date personale ale acestuia.

e-trad este denumirea comercială a S.C. SWISS TRANSLATIONS SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Timișoara, strada Martin Luther, nr.2, etaj 3, având număr de ordine la Registrul Comerțului J35/748/2018 ,cod unic de înregistrare fiscală RO 38989555.

Factură proforma – Documentul contabil pe care e-trad îl trimite Clientului cu scopul de a informa Clientul cu privire la prețul final pentru serviciul comandat.

Factură finală – Documentul contabil pe care clientul îl primește în urma agreării prețului propus și pe baza căruia efectuează plata.

Limbă sursă – limba din care se dorește traducerea unui document.

Limbă țintă – limba în care dorește traducerea unui document.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, (e-mail) Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de e-trad într-o anumită perioadă.

Servicii – servicii de traducere, legalizare, interpretare și apostilare sub forma unor documente, care urmează a fi furnizate de către e-trad, Clientului, pe baza unor documente și cerințe clar specificate de către Client.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către e-trad, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către e-trad, indiferent de modalitatea de livrare, sau prin ordin de plată.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe website-ul e-trad care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Website – domeniul www.e-trad.ro și toate secțiunile și subsecțiunile din website.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

a) Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Clientul este de acord cu forma de comunicare prin care e-trad își derulează operațiunile comerciale.

b) Notificarea primită de către Client, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face telefonic și ulterior prin e-mail.

c) Pentru motive justificate, e-trad își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Servicii din Comandă, va anunța Clientul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus la dispoziția e-trad la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

d) Contractul se considera încheiat între e-trad și Client în momentul primirii de către Client de la e-trad, prin intermediul poștei electronice și SMS de notificare a comenzii finalizate.

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

a) Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client.
Pentru motive justificate e-trad își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel website-ul e-trad.

b) Comunicarea cu e-trad se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta, sau prin adresa menționată la secțiunea “Contact”. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

4. SUBCONTRACTAREA

e-trad poate subcontracta o terță parte (colaboratori, freelancers) pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. e-trad va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

 

5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, așa cum este definit mai sus, incluzând dar, nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website-ul e-trad, sunt proprietatea exclusivă a e-trad, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

 

6. COMANDĂ

a) Clientul poate efectua Comenzi pe Website, prin butonul “Cumpără”. Serviciul dorit va fi adăugat în coșul de cumpărături, urmând finalizarea Comenzii. După expedierea comenzii către e-trad, Clientul va fi contactat telefonic de e-trad și va primi prin e-mail Factura proformă care conține prețul final pentru serviciul solicitat.

b) Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

c) Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că e-trad poate să îl contacteze, prin orice mijloc agreat de e-trad, în orice situație necesară.

d) e-trad poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de e-trad, în cazul plății online;
- datele furnizate de către Client, pe Website sunt incomplete și/sau incorecte;

- clientul nu mai achită contravaloarea serviciului.

e) executarea Comenzii se va face după achitarea integrală a serviciului comandat de către Client.

 

7. CALITATEA

Traducerile vor fi efectuate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, de traducători nativi sau de traducători specializați pe anumite domenii. La cererea Clientului, documentele traduse de către traducători autorizați de Ministerul Justiției vor purta semnătura (semnăturile) şi ştampila traducătorului (traducătorilor) care a(u) efectuat traducerea. În cazul în care Clientul solicită expres, e-trad se va ocupa şi de legalizarea semnăturii traducătorului/traducătorilor la birouri notariale.

 

8. CONFIDENȚIALITATE

a) e-trad va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Clientul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în Termeni și Condiții.

b) Pe toată durata proiectului şi doi ani după aceea, e-trad se obligă să nu divulge terţilor nicio informaţie cu privire la Client şi la activităţile Clientului, ori cu privire la conţinutul documentelor, actelor, datelor, desenelor, schiţelor, planurilor, proiectelor, denumite generic “informații confidențiale” pe care le-a primit de la Client sau la care a avut acces prin natura serviciilor prestate, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea Clientului de care a luat la cunoştinţă, în orice mod, pe parcursul derulării contractului. Toate informaţiile pe care le primeşte de la Client vor fi tratate de e-trad ca fiind confidenţiale, indiferent dacă Clientul a specificat sau nu că informaţiile sunt confidenţiale, în condiţiile stabilite de prezentul contract.

c) Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii nu se consideră a fi încălcată de e-trad în situaţiile în care e-trad va face dovadă:

- că informaţia a fost accesibilă, în mod legal Website-ului e-trad, înainte de a-i fi fost comunicată de Client

- că informaţia a fost accesibilă publicului general înainte de a-i fi fost comunicată Website-ului e-trad

- că informaţia a fost accesibilă publicului general/terţilor după ce a fost comunicată Website-ului e-trad, dar fără ca e-trad să fie în culpă pentru faptul că informaţia a devenit accesibilă publicului larg/terţilor

- informaţia corespunde în mod esenţial altor informaţii sau documente dezvăluite oricând, în mod legal Website-ului e-trad de către un terţ autorizat, fără ca o dată cu transmiterea ei să fi fost impusă Website-ului e-trad obligaţia de confidenţialitate;

d) Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. 

 

9. RECLAMAȚII

Clientul poate emite reclamaţii cu privire la neconformitatea traducerilor în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în posesie a documentelor traduse de către e-trad. După acest termen, orice reclamaţie nu va mai fi luată în consideraţie, e-trad fiind exonerat de orice răspundere. În cazul sesizării unor greşeli de traducere de către Client, e-trad are obligaţia de a remedia în mod gratuit aceste erori în termen de 2 zile lucrătoare.

 

10. TERMEN DE EXECUȚIE

Termenul de execuție al lucrării va fi stabilit de comun acord de către părţi pentru fiecare proiect în parte, ţinându-se seama de complexitatea acestuia. Acest termen poate varia în funcţie de numărul de pagini de tradus, de gradul de dificultate al textului, de sensul de traducere (română către limbă străină, limbă străină către română), de limbă sursă şi limbă ţintă şi de existenţa imaginilor de prelucrat şi va fi stabilit de comun acord, în scris, numai după ce e-trad confirmă că a intrat în posesia documentelor de tradus. Se pot efectua simultan traduceri din și în toate limbile stabilite. Sâmbăta şi duminica sunt considerate zile nelucrătoare. Orarul de lucru al e-trad este între orele 08:30 şi 17.

 

11. PUBLICITATE

 1. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Website, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

 2. Clientul își poate schimba opțiunea cu privire la acordul emis către e-trad în orice moment prin contactarea e-trad.

 

12.PREȚURI

a) Prețurile Serviciilor afișate pe Website-ul e-trad nu includ TVA, conform legislației în vigoare pentru firmele neplătitoare de TVA.

b) Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă.

c) Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească factura în format electronic la adresa de e-mail menționată în Contul său.

d) O pagină înseamnă1800 de caractere, font Times New Roman și mărime de 12.

 

13. RĂSPUNDERE

a) e-trad nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către e-trad a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor după livrare .

b) Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului și în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

c) Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Website-ului e-trad în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

 

14. ÎNTREBARI ȘI RĂSPUNSURI

Orice întrebare pe care Clientul o are, poate fi adresată în mod direct Website-ului e-trad prin chat box-ul din josul paginii, unde un Project Manager dedicat va prelua solicitarea, ori prin e-mail sau telefon (date disponibile la secțiunea Contact)

 

15. POLITICA DE PROTECȚIE A CONFIDENȚIALITĂȚII

Depunem toate eforturile pentru a respecta confidențialitatea datelor. Prin urmare, atunci când colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, ne asigurăm că respectăm prevederile Directivei 95/46/CE, cunoscută și ca („RGPD”).

 

Conform RGPD, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană identificată sau o persoană care poate fi identificată, prin intermediul unui număr de identificare sau al uneia ori mai multor caracteristici referitoare la trăsături fizice, psihologice, economice și culturale sau identitate socială.

 

Această politică de protecție a confidențialității se referă la datele cu caracter personal ale clienților Swiss Translations, ale partenerilor, ale furnizorilor sau ale altor persoane care ne pot contacta, ale solicitanților de locuri de muncă sau ale stagiarilor/studenților și se aplică datelor colectate prin mijloace offline, prin e-mail sau pe site-ul web.

Veți găsi referințe despre:

 • motivele pentru care Swiss Translations colectează și utilizează datele dvs. cu caracter personal;
 • pe ce bază sunt colectate astfel de date cu caracter personal;
 • categorii de date cu caracter personal;
 • durata prelucrării;
 • drepturile dvs. în calitate de persoane vizate;
 • divulgarea datelor dvs. cu caracter personal.

 

 A. Clienți/Clienți potențiali:

 

Prelucrarea datelor în scopul furnizării  de servicii și comunicării

Swiss Translations utilizează datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate sau în scopul facturării; de exemplu, pentru trimiterea ofertelor de preț și la prelucrarea anumitor documente în scopul realizării de traduceri, este posibil să ne bazăm pe datele dvs. cu caracter personal relevante pentru proiectul dvs. De asemenea, documentele pot conține date cu caracter personal despre alte persoane. În cazul în care, între părți există un contract încheiat, prelucrarea datelor se va baza pe prevederile contractuale existente.

 

Swiss Translations utilizează informațiile dvs. de contact pentru a comunica în legătură cu solicitările dvs. și orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, în cazul în care, între părți există un contract încheiat, prelucrarea datelor se va baza pe prevederile contractuale existente.

 

Este posibil ca Swiss Translations să prelucreze o parte din datele cu caracter personal în contextul furnizării serviciilor necesare pe baza obligațiilor legale și în scopul transparenței.

 

De asemenea, este posibil ca Swiss Translations să utilizeze informațiile dvs. de contact pentru a vă trimite buletine informative, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat acordul expres pentru o astfel de prelucrare. Vă puteți revoca oricând acordul făcând clic pe „Dezabonare” atunci când primiți buletinul informativ.

 

Tipurile de date pe care le putem colecta și prelucra sunt numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, de fax, adresa, precum și alte date pe care ni le furnizați direct.

 

B. Traducători/furnizori

Prelucrarea datelor în scopul furnizării de servicii și comunicării /menținerii relațiilor contractuale

Swiss Translations utilizează datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a pregăti orice tip de documentație pe care se bazează colaborarea. De exemplu, putem folosi datele cu caracter personal pentru a gestiona anumite proiecte speciale sau participarea la licitații. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a furniza servicii în funcție de domeniul nostru de activitate.

 

Swiss Translations utilizează informațiile dvs. de contact pentru a comunica în legătură cu posibilele schimbări ale fluxului de lucru, tipuri noi de servicii  și orice alte aspecte relevante legate de domeniul de activitate. De asemenea, în cazul în care, între părți există un contract încheiat, prelucrarea datelor se va baza pe prevederile contractuale existente. De asemenea, utilizăm datele personale relevante pentru a menține relația contractuală cu dvs.

 

Este posibil ca Swiss Translations să prelucreze o parte din datele dvs. în contextul furnizării serviciilor necesare pe baza obligațiilor legale și în scopul transparenței. Posibilele categorii de date colectate și prelucrate în contextul relației noastre sunt numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, de fax, datele cu caracter personal incluse în CV-uri, educația și formarea, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct.

 

De asemenea, Swiss Translations poate utiliza informațiile dvs. de contact pentru a vă trimite buletine informative sau notificări privind industria de traduceri, potențiale training-uri sau webinarii și alte tipuri de conținut care este legat de domeniul de activitate. Vă puteți revoca oricând acordul trimițând un e-mail la adresa gdpr@swiss-solutions.ro.

 

Tipurile de date pe care le putem colecta și prelucra sunt numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date pe care ni le furnizați direct.

 

C. Posturi disponibile/internship:

Swiss Translations utilizează datele cu caracter personal conținute în formularele de înscriere și CV-uri pentru a evalua calificarea pentru posturile disponibile, inclusiv în legătură cu un potențial program de internship. Prelucrarea se bazează pe interesul legitim de a furniza servicii în funcție de domeniul nostru de activitate.

 

Posibilele categorii de date colectate și prelucrare în contextul relației noastre sunt numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon, datele cu caracter personal incluse în CV-uri, educația și formarea, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct.

 

 

ATUNCI CÂND VI SE SOLICITĂ DATE CU CARACTER PERSONAL rețineți că este în joc interesul legitim de a furniza servicii conform domeniului nostru de activitate. Lipsa de cooperare poate duce la imposibilitatea de a vă include în baza noastră de date sau de a vă oferi serviciile noastre.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

De regulă, Swiss Translations nu divulgă datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți. Cu toate acestea, putem fi obligați din punct de vedere legal să divulgăm date cu caracter personal relevante instanțelor judecătorești și comisiilor de arbitraj sau autorităților. Acest lucru este în interesul dvs. și este necesar.

 

PRELUCRAREA

Datele cu caracter personal sunt păstrate pe durata executării contractului, precum și după aceea, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale. Evident, dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate în baza unui contract încheiat, aceste date vor fi păstrate cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate.

 

AVEȚI DREPTURI

În calitate de persoane vizate, GDPR prevede o serie de drepturi pentru dumneavoastră. Cele mai importante sunt prezentate mai jos:

 • Accesul la informații – aveți dreptul de a fi informat că datele dvs. sunt colectate și prelucrate, în ce scop și cum;
 • Rectificarea datelor – aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal, dacă este necesar;
 • „dreptul de a fi uitat” – aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în unele cazuri (de exemplu, datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate inițial);
 • Restricționarea datelor – aveți dreptul de a restricționa colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în unele cazuri (de exemplu, când suspectați că datele dvs. cu caracter personal nu sunt exacte);
 • Obiecție – aveți dreptul de a obiecta la continuarea colectării și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • Portabilitate – aveți dreptul de a ne solicita să transmitem mai departe datele pe care ni le-ați furnizat în format electronic;
 • Reclamație – aveți dreptul să depuneți reclamații la autoritatea de protecție a datelor;

 

Pentru orice întrebări sau dacă doriți să exercitați unul din drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați gdpr@swiss-solutions.ro

16. FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră.

17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între e-trad și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Timișoara.

TRADUCERI SPECIALIZATE
traduceri auto și documente personale traduceri acte de studiu traduceri marketing & pr traduceri juridice traduceri medicale traduceri tehnice traduceri financiar-bancare traduceri online legalizate engleză română și română engleză
Regulament concurs ,,Filmează și câștigă
CONTACT
SC SWISS TRANSLATIONS SRL
CUI: 38989555 , NRC: J35/748/2018
NEWSLETTER
Adaugă adresa de e-mail
© Copyright 2019 e-trad.ro